Nutida Svensk Silver
Nutida.nu - Christina N Sommarström
Christina N
Sommarström
Presentation
Jag är smed och formgivare av smycken och corpus. Jag jobbar i huvudsak med silver i kombination med andra metaller. I spänningsfältet mellan de olika materialens egenskaper uppstår det oväntade. Mina verk är alltid personliga och varje process en ny upptäcksresa.
REPRESENTERAD
Anfu Gallery, Shanghai
Örebro Kommun
Örebro Läns Landsting
Svenska Kyrkan Studentboende, Örebro
Svenska Kyrkan, Mosjö Församling, Örebro
Lindesbergs kommun
UTMÄRKELSER
Hjalmar Bergmans Kulturstipendium
Wadköpingsstipendiet
verksamhet
Egen verksamhet sedan 1980
Arbetar i delad verkstad i Gustavsberg
tillsammans med Anders Ljungberg Catarina Hällzon och Anna Atterling
Mobil 070 228 98 46
Utbildning
Lärlingsutbildning
Leksands folkhögskola
Konstkurser Örebro Konstskola
Alka Konstnärskollektiv Linköping
Formgivning Linköpings Universitet
Järnsmidesutbildning Samsala Bysmedja
Födelseår
1949
Medlemskap
Nutida Svenskt Silver
Svampminne av Christina N Sommarström - Silver, Fluorescerande akrylglas Förbisedd tusensnäcka av Christina N Sommarström - Koppar, bladguld, gummi, silicon Long John Silver av Christina N Sommarström - Silver, koppar Snigelhus av Christina N Sommarström - Koppar, silver, bladguld,Lapus Lazuli Nicandra av Christina N Sommarström - Silver, Turkos Benved av Christina N Sommarström - Silver Familjeband av Christina N Sommarström - Silver Nicandra av Christina N Sommarström - Silver Cylinderskål av Christina N Sommarström - silver Tumlare för brännvin av Christina N Sommarström - Silver